header-resim

Av. Nihal Küllü

arel (6)1

1981 yılı Karabük doğumlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimini tamamlamanın ardından gerek üniversite bünyesinde gerekse İstanbul Barosu ve özel üniversiteler nezdinde çeşitli seminer ve eğitim programlarına katılmış olup bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler, Tüketici ve Rekabet Hukuku Eğitim Programları, Kadın Hakları ve Aile içi Şiddet, Ceza Hukuku, Arabuluculuk Eğitimi gibi bir çok konuda hukuk eğitimi almıştır. Halihazırda 4 yıla yakın bir süre Arel Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Ağırlıklı olarak enerji ve ticaret hukuku (şirketlere ilişkin ihtilaflar, ticari uyuşmazlıklar, sözleşmeler, alacak, tazminat vb.) olmak üzere, iş hukuku (işveren-işçi alacaklarından kaynaklanan her türlü ihtilaf), aile hukuku (boşanma, eşler arasındaki mal tasfiyesi, nafaka artırım davaları vb.), idare hukuku (idari para cezalarının iptali ve ilgili kurumlar ile oluşan hukuki uyuşmazlıklar), gayrimenkul hukuku (tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i, ipoteğin terkini, ortaklığın giderilmesi vb.), icra ve iflas hukuku (icra takiplerinin süreçleri, menfi tespit ve istirdat davaları, tasarrufun iptali ve icra işlemlerinden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflar), borçlar hukuku (her türlü haksız eylemden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, rücuen alacak, kira sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar vb) ve bunun gibi özel hukuk ve ceza hukukunun kapsayan tüm hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Arel Hukuk