enerji-hukuku

Çalışma Alanı

Enerji Hukuk

Müvekkillerimize, akaryakıt, LPG, LNG, güneş, hidroelektrik, nükleer vb elektrik enerjisi alanlarında gerek Enerhi mevzuatından doğan uyuşmazlıkların çözümü gerek sözleşme hukuku gerekse yatırımlarıyla ilgili (üretim, dağıtım ve finansman) destek vermekte, tüm Enerji Hukuku alanlarını kapsayan bağlantılı işlemlerde danışmanlık ve ihtilaf çözümünü etkin bir hizmet olarak sunmaktayız.

Enerji Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri (Regülasyonları) hakkında gerek EPDK gerek diğer Kamu Kurumları nezdinde ruhsatlandırma, iletim, taşıma ve kullanım gibi ruhsatlı (Lisanslı-lisansız) faaliyetler ile ilgili danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin enerji yatırımlarına dair pazarlama faaliyetleri, lisans koşulları ve düzenleyici hukuk normları ile ilgili olarak İdari Kurumlar nezdinde ve İdari Otoritelerin kararları ile ilgili İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde de temsil hizmeti sunulmaktadır.

AREL HUKUK BÜROSUNUN, Enerji Hukukuna bağlı tüm sektörel gelişmeleri, kongreleri yakın takip edilmesi ve Enerji Bakanlığı, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, EPDK ve diğer otoritelerle etkin iletişim yürütebilmek için Ankara’da ayrı bir çalışma ofisi bulunmaktadır