icra-ve-iflas-hukuku

Çalışma Alanı

İcra Ve İflas Hukuku

  • Riskli alacakların yasal takibi ve risk sonrası yönetimi
  • Alacak takip planlaması yapılarak kurumsal takip dosyalarının tahsilata odaklı takibi
  • Kambiyo senetleri
  • Mahkemesiz uzlaşma ile alacak takibi
  • Alacakların yasal takibe geçiş sürecinden önceki İdari takibi
  • Alacak takibi danışmanlığı
  • Rehin, ipotek ve teminat alma işlemleri
  • 10000 adet üstü kurumsal icra takip dosyalarının profesyonel ekiple etkin ve verimli tahsili