idare-ve-vergi-hukuku

Çalışma Alanı

İdare Ve Vergi Hukuku

 AREL HUKUK, Müvekkillerinin çeşitli İdari Kurumlar ile uyuşmazlıkları  çözümü, tüm Vergi İhtilaflarının giderilmesi hususunda hukuki hizmet vermektedir.

Verilen hizmetleri kısaca başlıklar halinde özetlersek;

 

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların gerek İdare Mahkemeleri gerek Vergi Mahkemeleri gerekse Danıştay nezdinde  çözümü
  • Vergi konusunda görüş sunmanın yanı sıra uyuşmazlık çözüm biriminin vergi ve gümrük ödemeleri ile bağlantılı büyük ölçekli uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük Vergisi ile bağlantılı konularda , yürürlükteki yasal düzenlemeler ile hukuki çözüm alternatifleri hakkında bilgi ve görüş sunulması,
  • Vergisel planlamaları hukuki açıdan incelemek ve değerlendirmek