is-hukuku

Çalışma Alanı

İş Hukuk

  • İş Hukuku alanında şirketlere hukuki danışmanlık
  • İş Kazası ve meslek hastalığı davalarının takibi
  • Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı davalarının takibi
  • İş Kanununa dayalı maddi- manevi tazminat davaları
  • SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki davalar