Arel_Yonetim

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor hukuku; tüm spor branşlarındaki sporcular , kulüpler ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygunluğunu sağlayan ve özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir.

Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, Spor Hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “Spor Hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır hale gelmeye başlamıştır, özellikle Üniversitelerimiz bünyesinde spor hukuku alanında sertifika programları ve bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.

29

Kas

Arel Hukuk