ticaret-hukuku

Çalışma Alanı

Ticaret Hukuk

AREL HUKUK, farklı ticari sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine , Ticaret Hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinde asıl hedef uyuşmazlık doğmadan önce  ÖNLEYİCİ HUKUK hizmetinin sunulmasıdır.  Bu kapsamda;

 

  • Birleşme, ayrılma işlemlerinde sürecin etkin bir şekilde yönetimi ve hukuki danışmanlık
  • Şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık
  • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması, genel kurul hazırlığı, işleyişi ve karar alınması aşamasında hukuki ve mali danışmanlık
  • Şirketlerin günlük işlemlerinin hukuki uygunluğunun denetlenmesi ve bilgilendirme hususunda danışmanlık,
  • Yabancı sermayeli şirketlerin yerel mevzuatla ve ülkemizdeki hukuki süreçlerle ilgili soruların çözümünde hukuki danışmanlık