Hukukun buyrukları şunlardır:

Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratmamak

herkesin hakkını vermek

ULPIANUS
Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu,
vatandaşın yönetime yönetimin halka,
halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.
ROBESPIERRE
Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır.
Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır.
İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
KONFÜÇYÜS

Arel Hukuk Danışmanlık

Hakkımızda

Av. Salih ORHAN öncülüğünde kurulan AREL HUKUK BÜROSU, öncelikle güvenilirlik esasına ve mükemmellik anlayışına dayalı, etkin ve çözüm odaklı hizmet sunmayı prensip edinmiş mesleğini ve işini seven 60 kişilik ekibi ile, tüm müvekkillerine uyuşmazlıkların çözümü sürecinde gerek mahkemeler nezdinde gerekse danışmanlık olarak hizmet vermektedir.

Özellikle Spor Hukuku alanında Yüksek lisans eğitimi görmüş avukatları ile CAS – TAHKİM sürecinde de temsil hizmeti sunmaktadır. AREL HUKUK BÜROSU, İstanbul’un yükselen değeri Ataşehir İlçesinde konusunda uzman çalışan kadrosu ile hizmetlerini sürdürmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Arel Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanlarında temel prensibimiz, müvekkillerimizin alacağına alanında uzman ekibi & Avukatlarımız ile en hızlı, en etkili ve en az masraf ile kavuşması olup, yerli ve yabancı faliyet gösteren şirketlerin ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının takibi ile tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Arel Hukuk, farklı ticari sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine , Ticaret Hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık ve bireysel dava hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinde asıl hedef müvekkillerimiz için herhangi bir uyuşmazlık doğmadan önce önleyici hukuk ve koruyucu hukuk hizmetlerinin sunulmasıdır.

Spor Hukuku

Bu hukuk dalı tüm spor branşlarındaki sporcular ,kulüpler ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygunluğunu sağlayan ve günümüzde kendi özgü olarak özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Arel Hukuk Bürosu; Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman kadrosu ile her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Türkiye’de ve Türk hukukunda kentsel dönüşüm kavramı 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile kullanılmaya başlanan bir kavramdır.

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku ve mevzuatı günümüz Türkiye’si açısından çok büyük önem arzetmektedir. Süregelen mevzuat, özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir Pazar haline gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye oldukça açık ve ilgi çekici olduğu bir gerçektir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İşçi veya işveren tarafı olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Arel Hukuk Bürosu olarak; Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize uzman ekibimizle hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, Arel Hukuk Bürosu olarak tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibini yaparak, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine yapılacak müracaat, kararlarına itiraz ve verilen kararların takibi vb. aşamalarında müvekkillerimize destek sağlıyoruz.

Sigorta Hukuku

Günümüzde sigortacılık sektörünün hızla gelişmesi sonucunda sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki sorunlar da artmaktadır. Sigortacılık da rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti önemlidir. Özellikle fiili durumun sigorta kapsamı dâhilinde olup olmadığı, kusur durumu ve sözleşmeye etkisi, ödeme yapılması halinde üçüncü kişilere rücu edilmesi konularında hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Arel Hukuk Bürosu, Müvekkillerimizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tüm veri mahremiyeti mevzuatına uyumu kapsamında farklı sektörlerde pek çok proje yürütmekteyiz. Bu projelerde temel olarak müvekkillerimizin iş süreçlerini analiz ediyoruz ve mevzuat ile uyumun sağlanması için öneriler geliştiriyoruz.

``Adalet olmadan düzen olmaz.``

Albert Camus

AVUKATLARIMIZ

İnsanın Kendini En Güçlü
Hissettiği An Aslında En Zayıf Anıdır

GÜNCEL MAKALE VE İÇTİHATLAR

Merak Ettiğiniz Herşey İçin Bize Ulaşın!