İdari Kadro

Hande ORHAN
Mali Müşavir

Rabia TUNA
Kayıt & Raporlama Uzmanı

Sadiye Sultan MİRZAOĞLU
Muhasebe & Analiz Sorumlusu

Özlem VURAL
Yönetici Asistanı