Arel Hukuk Bürosu; Ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Alanında tecrübeye sahip avukatlarımız soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her aşamasını büyük bir titizlik ve itina ile takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir. Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere sanık müdafii ve müşteki vekili olarak temsil edilmektedir. Büromuz; ceza hukukunun her alanında çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmekte olup, çalışma anlayışı, temsil ettiği kişilere yaklaşımı ve tecrübesi ile yıllardır adından söz ettirmektedir.
Cumhuriyet Savcılılarında verilen takipsizlik kararlarına veya Mahkemelerce verilen tutukluluk kararlarına itiraz edilmekte noktasında da hukuki hizmet verilmektedir.
Alkollü araç kullanma, Trafik Kazaları, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Akaryakıt Kaçakçılığı, Petrol Piyasasına Kanunu;na muhalefet, Vergi Kaçakçılığı, Tütün Kaçakçılığı, Sigara Kaçakçılığı, Görevi Kötüye Kullanma suçları nedeniyle duruşmalarda müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

Ceza hukukunda temel prensipler, suçta ve cezada kanunilik ve şahsi kusur sorumluluğundan oluşur. Bir fiilin suç olup olmadığı ve cezasının ne olduğu maddi ceza hukukunu ilgilendirir.

Ceza yargılamasında; iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan sıfatları gündeme gelir, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Bu durum temel hukuk doktrinlerinden olan suçsuzluk karinesi gereği ortaya çıkmıştır. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.

Bu çerçevede Arel Hukuk Bürosu ; Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız akademisyenlerin de içinde bulunduğu hukukçu kadrosu ile hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında, ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında uzmanlaşarak, soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Ekibimizin bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı yüzlerce hukuki sorunu başarıyla ele alması, bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, temsil ettiği kişilere titiz, sonuç odaklı, başarılı, hızlı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Arel Law Firm;