İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İşçi veya işveren tarafı olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

Arel Hukuk Bürosu uzman İş Hukuk uzman kadrosu ile gerek işveren danışmanlığı gerekse işçi yönünden  bireysel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Arel Hukuk Bürosu olarak öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki araçların kullanımının sağlaması yolu ile gerçekleştirmektir.

İş hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Bu alanda işveren yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
• Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
• Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
• Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
• İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri

Bu alanda işçi yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

1-İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
2-İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi
3-İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi
4-İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

EYT VE HİZMET TESPİT DAVALARI

Yasal mevzuata bakıldığı zaman teknik detaylara sahip bir uzmanlık alanı olan iş hukuku avukatının baktığı davalar arasında;

• İşe İade Davası
• Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
• İhbar Tazminatı Alacağı Davası
• Fazla Mesai Alacağı Davası
• Hizmet Tespit Davası
• İş Kazaları
• Kötü Niyet Tazminatı Davası
• İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
• Toplu İş Sözleşmeleri

Hizmet Tespiti Davası, sosyal güvenlik kurumuna hizmet süreleri eksik bildirilen, sürekli çalışmasına rağmen işe giriş çıkış yaptırılan, SGK girişleri geç yaptırılan veya sigortasız çalıştırılan işçilerin işverene karşı açacağı dava türüdür. Hizmet tespit davaları özellikle EYT süreci yönünden çok büyük önem kazanmıştır. Son günlerde yapılan EYT açıklamaları ile birlikte birçok hak sahibi ya borçlanma yoluna gitmekte ya da hizmet tespit davası açma yoluna gitmektedir. EYT için en önemli şart hizmet başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinde önce olmasıdır. İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 öncesi olan; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil tüm emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek. İşçi statüsünde SSK’lı kadın çalışanların 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve 5 bin prim günü doldurmaları, erkek çalışanların ise 25 çalışma yılını ve 5 bin prim günü doldurmaları gerekiyor. Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek. ilk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 öncesi olanlar prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Örneğin, ilk sigortalı olduğu tarih Ağustos 1999 olan ve 18 yaşında sigortalı olan bir kadın çalışan 5 bin prim gün sayısını doldurmuşsa da 38 yaşında emekli olabilecek.

Prim gün sayısı eksik olanlar sosyal güvenlik sisteminde belirli doğum, askerlik, staj, yurtdışı çalışma gibi koşullar nedeniyle borçlanma yaparak, prim gün sayısını arttırabilir. Bu yeterli olursa, EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecek. Prim gün sayısı eksik olan kadın çalışanlar doğum borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayıp emekli olabilecek.