İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İşçi veya işveren tarafı olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

Arel Hukuk Bürosu uzman İş Hukuk uzman kadrosu ile gerek işveren danışmanlığı gerekse işçi yönünden  bireysel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Arel Hukuk Bürosu olarak öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü, hukuki araçların kullanımının sağlaması yolu ile gerçekleştirmektir.

İş hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Bu alanda işveren yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

• Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
• Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
• Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
• Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
• İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri

Bu alanda işçi yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

1- İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
2-İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi
3-İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi
4-İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları