Bu hukuk dalı tüm spor branşlarındaki sporcular ,kulüpler ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygunluğunu sağlayan ve günümüzde kendi özgü olarak özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir.

Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, Spor Hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “Spor Hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır hale gelmeye başlamıştır, özellikle Üniversitelerimiz bünyesinde spor hukuku alanında sertifika programları ve bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.

AREL HUKUK, bu kapsamda spor hukukunu dünyanın ileri ülkelerinin kabul ettiği gibi üzere ayrı bir hukuk alanı – bilim dalı olarak görmektedir. İçinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi çok önemli hukuk dallarının ögelerini de barındıran bu yeni hukuk dalı, tüm bu hukuk dallarıyla sporun kendine özgü dinamiklerinin, özelliklerinin ve kurallarının birleşmesiyle meydana gelmiş ve Batıda öylesine iddia kazanmıştır ki, spor hukukunun bazı önde gelen uzmanlarına: “Dünyada iki hukuk düzeni vardır, devletlerin hukuk düzeni ve sporun hukuk düzeni” dedirtecek kadar önemsenir olmuştur. Hatta bu kapsamda ülkemizde Spor Hukuku Enstitüsü Derneği kurulmuştur. Bilindiği gibi spor artık tüm dünyada ulusal bir olay olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bir spor dalında başarılı olabilmek için o spor dalının bütün uluslararası ve ulusal kurallarını, düzenlemelerini, yargısını da iyi bilmek gerekmektedir.

AREL HUKUK olarak bizler de gerek ulusal ve gerekse uluslararası Spor Hukukunun bu gelişimine katkıda bulunmak suretiyle, artık Spor Federasyonları ve belirli düzeydeki spor
kulüplerinin bu konuda eğitim görmüş ve çeşitli kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmış hukukçulardan yararlanmalarının gerekli olduğunu amaçlamaktayız. Bu anlamda çalışmalarımızda spor hukukuna sadece sporcu ya da kulüp odaklı yaklaşmayıp spor faaliyetleri kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan eksiklikleri tespit etmek suretiyle, bu boşlukları doldurma amacıyla hareket etmekteyiz.

AREL HUKUK, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.

• Tüm spor alanında faaliyet gösteren sporcuların takımları ile yaptıkları transfer görüşmelerine iştirak edilmesi ve ilgili sözleşmelerin hazırlanması
• Oyuncu lisansları, çalışma ve ikamet izinleri, vatandaşlık başvuruları
• Kulüp ve sporcuların isim hakları
• Profesyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması,
• Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri,
• Forma reklamları, ürün sponsorlukları ve diğer reklam ve pazarlama faaliyetine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
• Sporcuların tescil ve transfer süreçlerinin yönetimi,
• Spor alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik eğitim çalışmaları,
• Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve saha dışında gerçekleşecek haksız fiiller kapsamındaki sorumluluğu
• Menajerlik sözleşmeleri
• Sporcuların görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarına saldırı kapsamındaki haklarının korunması,
• Sporcuların ve Kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi
• Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FİFA gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde hukuki konulardaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Sporcular ile Kulüpler arasındaki parasal uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Kulüpler ile temsilciler arasındaki parasal uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Sporcular ile temsilciler arasındaki parasal uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Sporcuların ve Kulüplerin CAS, FİFA karar mercileri, UEFA karar mercileri, TAHKİM ve disiplin kurulları gibi uluslararası yargı kuruluşları nezdinde vekil olarak temsil edilmesi
• Sporcuların ve Kulüplerin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim, Etik Kurulu gibi ulusal Federasyonlar nezdindeki yargı kuruluşlarında vekil olarak temsil edilmesi
• Tüm Spor Hukukuna ilişkin parasal uyuşmazlıkların Ulusal Yargı mercileri nezdinde vekil olarak temsil edilmesi