AREL HUKUK, farklı ticari sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine , Ticaret Hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık ve bireysel hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinde asıl hedef uyuşmazlık doğmadan önce  önleyici hukuk ve koruyucu hukuk hizmetinin sunulmasıdır.

Ulusal ve uluslararası ticaret şirketlerinin kuruluş aşamalarının takibi, ana sözleşmelerinin hazırlanması, birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması, gizlilik sözleşmelerinin akdedilmesi, şirketlerin borç, alacak, hukuki ihtilaf ve işletmeyle ilgili her türlü raporlanmasının hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Ticari işleyiş çerçevesinde yapılan her türlü girişim, tedarik, kredi, ortaklık alanlarındaki sözleşmelerin periyodik olarak incelenmesi hizmetlerinin verilmesi hususlarında çalışmalar yapmaktayız.

Arel Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillere ticari sözleşmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat çerçevesinde şirket politikalarına ve hedeflerine uygun şekilde gerçekleşmesi konusunda danışmanlık verilmesi ortak girişim, iyi niyet, yatırım, franchising, distribütörlük, leasing, akreditif, sigorta sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması, sözleşme ihtilaflarından doğan davalar dâhil olmak üzere ve her türlü ticari davada akademik desteğimizle birlikte müvekkillerimizin sorunlarına en kısa ve etkili yoldan çözümler üretiyoruz.

Bu kapsamda;

  • Birleşme, ayrılma işlemlerinde sürecin etkin bir şekilde yönetimi ve hukuki danışmanlık
  • Şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık
  • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması, genel kurul hazırlığı, işleyişi ve karar alınması aşamasında hukuki ve mali danışmanlık
  • Şirketlerin günlük işlemlerinin hukuki uygunluğunun denetlenmesi ve bilgilendirme hususunda danışmanlık,
  • Yabancı sermayeli şirketlerin yerel mevzuatla ve ülkemizdeki hukuki süreçlerle ilgili soruların çözümünde hukuki danışmanlık